Coalitie bespreking

Als vervolg op de bestuurlijke crisis, is gisterenavond (26 mei) tijdens de raadsvergadering door de informateur (Eric van der Burg) geadviseerd om coalitiebesprekingen te starten met het CDA, D66, VVD, GBZ en PvdA. Dit was het resultaat van de gesprekken die hij heeft gevoerd met alle betrokkenen.

De informateur heeft de fractievoorzitter van OPZ in het afgelopen weekend wel geïnformeerd dat er twee mogelijkheden waren die door de meerderheid in de Raad zou worden gesteund. Een lijm poging, OPZ, VVD en CDA en een coalitie VVD, D66, CDA aangevuld met één van de kleine partijen en het liefst twee om een bredere meerderheid te verkrijgen.

De lijmpoging was het meest voor de hand liggende variant, aangezien tot voor het weekend alle drie de partijen hier toe bereid waren. Het voordeel zou zijn dat naar verwachting snel, in het belang van Zandvoort een college zou kunnen worden geïnstalleerd. Op een later moment (maandag jl.) werd de informateur onverwachts geconfronteerd met een eis van het CDA om ook de PvdA hierbij te betrekken. OPZ heeft om een onderbouwing van die eis gevraagd. Op basis daarvan is OPZ tot de conclusie gekomen dat de voorwaarden/eisen het smeden van een coalitie compliceert zonder dat daar een evenredige versterking tegenover staat en het niet meer kan worden aangemerkt als een lijmpoging.

Ons rest de partijen, VVD, D66, CDA, PvdA en GBZ die aanzet zijn snel tot een coalitie, in het belang van Zandvoort te komen en uiteraard als deze niet tot stand komt is OPZ bereid om haar bestuurlijke verantwoording te nemen.

Het is tot slot overigens verrassend dat D66 hun ‘frustratie’ richting OPZ, maar ook richting de PVV niet opzij heeft kunnen zetten en beide partijen (30% van de kiezers) uitsluit.

Naar OPZ zal dat te maken hebben met de donatie affaire waar D66 hun wethouder terug trok zonder dat er duidelijkheid was of er daadwerkelijk door OPZ onrechtmatig was gehandeld. Het onafhankelijk onderzoek heeft vervolgens geen enkel onrechtmatigheid richting OPZ aangetoond. Maar nu zetten zij hun moraliteit ten aanzien van integriteit opzij om een eventuele samenwerking met GBZ aan te gaan. Juist het vorige college met wethouder Kuiper (D’66) en Toonen (PvdA) hebben toen hun samenwerking opgezegd, vanwege het schenden van de integriteit (als dat al waar was) van wethouder Demmers (GBZ).

Het bestuur van OPZ.