Dank voor uw stem op OPZ!

Dank voor uw stem op OPZ!

De stem is belangrijk, niet alleen voor de komende 4 jaar maar voor een veel langere periode. We staan op een kruispunt. Keuzes die we nu maken zullen van grote invloed zijn op de toekomst van Zandvoort. We hebben nu de kans om dingen te veranderen of bij te sturen. De ambtelijke fusie met Haarlem moet zich bewijzen en mag niet leiden tot een bestuurlijke fusie; Zandvoort blijft zelfstandig. Modderen we voort dan rukt ‘Amsterdam Beach’ op…

Verkiezingen gaan over winst en verlies van partijen en wij feliciteren alle partijen die het goed hebben gedaan. OPZ is heel blij met de behaalde 4 zetels, zeker als men bedenkt dat er 11 partijen aan de verkiezingen deelnamen.

OPZ wil behouden dat het in Zandvoort fijn wonen en werken is. Daarvoor is evenwicht nodig tussen belangen van bewoners en ondernemers. Het is dus zaak een goede balans te bewaren of indien nodig te herstellen.

Iedere Zandvoort is trots bij het horen van een lofzang op ons dorp. Bij bezoekers blijft vaak een blijvende indruk achter omdat Zandvoort een mooie, prettige en eigenzinnige badplaats is.

Samen met andere partijen en inspraak van de bewoners van Zandvoort, willen we dat zo houden.

Nogmaals dank voor uw stem.

 

Henk van Gameren (voorzitter)

Joop Berendsen (fractievoorzitter/ lijsttrekker)