Functie wethouder ter beschikking

Zandvoort, 13 mei 2020.

Joop Berendsen heeft zijn functie van wethouder van de Gemeente Zandvoort ter beschikking gesteld. Onderstaand de motivatie van zijn beslissing.

De afgelopen week is, door omstandigheden waarop ik nauwelijks tot geen invloed had, voor mij een situatie ontstaan waarin ik niet kan en wil functioneren. Een situatie die zeker niet in het belang is van Zandvoort, de Zandvoortse inwoners en de Zandvoortse ondernemers. Normaal al niet, maar zeker niet in deze Corona crisis tijd.

In het volle besef dat Zandvoort niet gediend is bij het lang voortduren van een onduidelijke situatie neem ik deze voor mij moeilijke beslissing en hoop daarmee de weg vrij te maken voor een snelle bestuurlijke oplossing.

Uiteraard blijf ik, mede gezien de moeilijke tijd waarin wij verkeren, bereid om mijn taken te blijven uitvoeren totdat in mijn opvolging is voorzien. Het is vanzelfsprekend aan de raad om hiermee in te stemmen.

Het is voor Joop een moeilijke, maar ook een moedige beslissing geweest, die alle respect verdiend. Hij heeft zich als wethouder in positieve wijze weten onderscheiden met zijn gedrevenheid en tomeloze inzet voor de gemeente Zandvoort en Bentveld. Hij wordt hierom gewaardeerd, niet alleen binnen OPZ en het collega, maar ook daarbuiten.

Het bestuur

Hoe kan ik ~ op een N – Computer kennis en informatie