Gift aan OPZ is niet van invloed geweest op besluitvorming Watertorenplein

Het onderzoeksbureau BING heeft naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar een schenking van € 4500 aan OPZ door een belanghebbende bij het plan Watertorenplein.

Het bureau komt tot de conclusie dat deze gift geen invloed heeft gehad op de besluitvorming over dat plan en dat er ook geen juridische consequenties zijn te verwachten.

Het college vindt het een goed gedocumenteerd en leesbaar rapport met duidelijke conclusies. Deze conclusies worden door het college onderschreven en het college neemt ook de aanbevelingen van het bureau over.

Het rapport en het collegebesluit is openbaar vanaf donderdag 29 november 2018 12.00 uur en te raadplegen op zandvoort.nl/bestuur. Op dinsdag 4 december 2018 wordt het rapport besproken in de raadscommissie om 19 uur.

Voor meer informatie kijk op: www.zandvoort.nl