Integriteit nieuwe wethouders

De coalitie wil morgen de wethouders, waarvan tot op heden de wethouder van D’66 nog niet bekend is, benoemen zonder voorafgaand een risicoanalyse integriteit te laten uitvoeren. Met verbazing heeft de fractie van OPZ hier kennis van genomen.

Het primaire doel van de integriteitstoets of risicoanalyse integriteit is om voorafgaand aan de benoeming te kunnen vaststellen welke integriteitrisico’s een belemmering zouden kunnen vormen voor het ongehinderd functioneren als wethouder.”

Nu hier geen gehoor aan wordt gegeven heeft de fractie de burgemeester als ‘hoeder‘ van de integriteit een brief gestuurd. Tot op heden heeft hij nog niet gereageerd. De VVD heeft al wel, via van de heer Hendriks gereageerd, dat hij een toets vooraf niet noodzakelijk vind. Zie ook de bijlage.

Het bestuur van OPZ