Mededeling aan de Raad overname portefeuille Watertorenplein

Aan:De gemeenteraad
In afschrift aan: De buitengewone leden van de gemeenteraad
Van: Joop Berendsen
Datum:7 augustus 2018
Onderwerp: Voortgang Watertorenplein

MEDEDELING AAN DE RAAD

Geachte raadsleden,

In het Raadsprogramma staat voor wat betreft de ontwikkeling van het Watertorenplein, dat we: met de voorliggende planselectie aan de slag gaan [… of dat gewijzigde omstandigheden tot andere keuzen leiden …]. Door de uitspraak van de rechter in het kort geding van AG architecten en De Biase is er nu inderdaad sprake van gewijzigde omstandigheden. Er zal door het gemeentebestuur mogelijk een andere keuze gemaakt moeten worden. Wat helder is, is dat het speelveld weer open ligt. In het college en onderling hebben we indringend met elkaar gesproken over wat het vonnis voor het proces betekent.

De burgemeester vertelde mij vorige week woensdag dat het gerucht gaat dat een lid van OPZ die gelieerd is aan een van de betrokken partijen begin 2018 een financiële bijdrage heeft geleverd aan de verkiezingscampagne van OPZ. Op zijn vraag of dat klopte heb ik bevestigend geantwoord. De burgemeester heeft aan mij gespiegeld dat dit voor het proces minimaal de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen wekken. Ik heb daar over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat ik dat achteraf gezien eerder bekend had moeten maken.

Ik hoef u niet te vertellen dat het dossier Watertorenplein al lange tijd de gemoederen bezig houdt. We delen met elkaar hetzelfde belang, het belang van Zandvoort. De schop moet in de grond. Voor dat het zover is zijn er nog flinke hobbels te nemen. De nieuwe situatie die ontstaan is betekent ook dat er weer meerdere gesprekspartners aan tafel zitten, waarvan een gelieerd is aan mijn partij.

Omdat ik elke schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen en het proces op geen enkele wijze nadelig wil beïnvloeden heb ik daarom mijn collega’s in het college gevraagd om de portefeuille Watertorenplein over te nemen. Ik zal mij niet meer met dit dossier bezig houden.

Met vriendelijke groet, Joop Berendsen

Wethouder