Mededeling aan de Raad tijdelijke invulling portefeuille Watertorenplein

Aan: De gemeenteraad
In afschrift aan: De buitengewone leden van de gemeenteraad
Van: Niek Meijer
Datum: 7 augustus 2018
Onderwerp:Portefeuillehouder dossier Watertorenplein

MEDEDELING AAN DE RAAD

Geachte raadsleden,

Het college heeft besloten om voorlopig, mede gelet op de vakantietijd, de secundus op het dossier Watertorenplein, wethouder Gert Jan Bluijs, bestuurlijk verantwoordelijk te maken voor het dossier Watertorenplein.

De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, wethouder Ellen Verheij, is daarbij het eerste klankbord voor wethouder Gert Jan Bluijs.

Wethouder Joop Berendsen zal zich niet meer bezig houden met het dossier Watertorenplein. Hij zal zowel bij voorbereidende beraadslagingen en besluitvorming niet aanwezig zijn.

Het college streeft ernaar om in de maand september met een definitieve verdeling te komen.

Met vriendelijke groet, Niek Meijer