Persbericht

Beste inwoners van Zandvoort en Bentveld, Wij houden ontzettend veel van ons dorp Zandvoort.  De gemeente Zandvoort is het mooiste dorp van Nederland. Niet alleen door de ligging aan strand, zee en duinen, maar vooral door de mensen die er wonen. Zandvoort dankt haar ziel aan haar bewoners, van jong tot oud, rijk of minder […]

Woningbouw Entree Zandvoort

Bij de behandeling in de commissie – en raadsvergadering hebben wij de relevante opmerkingen ingebracht.  OPZ heeft echter niet ingestemd met de vaststelling van de stedenbouwkundige visie Entree Zandvoort, ondanks het feit dat ook wij als OPZ van mening zijn dat deze locatie een kwaliteits-impuls nodig heeft. Waarom dan niet voorgestemd? Omdat in deze visie […]

Parkeerbeleid Zandvoort

OPZ heeft tegen het Parkeerbeleid gestemd! Waarom is OPZ te veel om allemaal op te sommen maar in ieder geval omdat: Participatie halfslachtig heeft plaatsgevonden Er geen formele inspraak, maar alleen een enquête is geweest. En Wethouder Verheij er geen gehoor aan wil geven een openbare bijeenkomst te beleggen vóórdat wij tot definitieve besluitvorming overgaan. […]

Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen

Huurders in Zandvoort opgelet: Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen In 2021 kunnen huurders met een laag inkomen en hoge huur een huurverlaging krijgen van hun woningcorporatie. Dit is bij wet geregeld. De woningcorporaties controleren bij de belastingdienst welke huurders op basis van hun inkomen van 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Huurders […]

OPZ gaat niet voor lastenverhoging voor de inwoners van Zandvoort

OPZ gaat niet voor lastenverhoging voor de inwoners van Zandvoort Een voorstel van het college om de lasten voor de inwoners van Zandvoort te verhogen, door de Onroerend zaak belasting en of rioolheffing te verhogen heeft OPZ gisteravond afgewezen. Wat OPZ betreft geen lasten verhoging voor de inwoners van Zandvoort. Een F1 organiseren en stelselmatig […]

Provincie sleept Zandvoort toch voor de rechter om toegangsweg bij circuit

Inspanning van OPZ om dit te voorkomen mag niet baten: Provincie sleept Zandvoort toch voor de rechter om toegangsweg bij circuit PVV, D66, OPZ en GroenLinks wilden dat er geen gemeenschapsgeld werd gestoken in een weg die ook voor commerciële doeleinden zou worden gebruikt. Het stuk asfalt t.b.v. deelnemers F1 en veiligheidsdiensten kostte Zandvoort namelijk […]

Voorstel van OPZ om zomerparkeerregeling uit te breiden met Nieuw Noord, overgenomen!

Het college legde de raad een plan voor om vooruitlopend op een integrale aanpak parkeren voor heel Zandvoort, nog dit jaar de parkeeroverlast in de gebieden Park Duijnwijk, Oud Noord en Zandvoort Zuid (Tranendal) aan te pakken. Het voorstel behelst een tijdelijke zomerparkeerregeling d.m.v. bewonersparkeren ingaande 1 juni 2021. Punt van zorg bij OPZ: Invoering […]

Oplossing van OPZ redt Voorlopig Ontwerp boulevards  

Dinsdagavond 24 maart 2021 bleek een nipte meerderheid in de raad tegen het vaststellen van het Voorlopig Ontwerp  boulevards Paulus Loot en De Favauge, verder te noemen VO. Het betrof twee belangrijke bezwaren:  het niet voldoen aan de toezegging om het aantal parkeerplaatsen dat zou verdwijnen door eenzijdig in plaats van tweezijdig parkeren te compenseren […]

Schoonwandelen

Hulp bij vervoer ouderen t.b.v. Covid-19 vaccinaties

RIJDERS GEZOCHT VOOR DE ACTIE ‘ STAPT U MAAR IN’. Daar de vaccinatie locatie vermoedelijk pas eind maart in Zandvoort operationeel wordt en niet iedereen terecht kan bij Regiotaxi willen wij Pluspunt ondersteunen in alternatief vervoer t.b.v. ouderen. Rijdt u ook eens een ritje? Dan horen wij graag van u, meldt u dan aan bij […]