Motie toegangsweg Circuit Zandvoort

Betreft de motie om de toegangsweg van het circuit voor meerdere evenementen dan de F1 open te stellen, welke in de raadsvergadering van 30 juni 2020 ingediend zal worden. De fractie van OPZ, heeft na kennisname van de notitie van Pot Jonker advocaten, die inhoudelijk in een uitvoerige reactie aan het college weerlegd. Met de […]

Nieuwsbericht 27 mei 2020

Bericht 27 mei 2020. Als vervolg op de bestuurlijke crisis, is gisterenavond (26 mei) tijdens de raadsvergadering door de informateur (Eric van der Burg) geadviseerd om coalitiebesprekingen te starten met het CDA, D66, VVD, GBZ en PvdA. Dit was het resultaat van de gesprekken die hij heeft gevoerd met alle betrokkenen. De informateur heeft de […]

Coalitie bespreking

Als vervolg op de bestuurlijke crisis, is gisterenavond (26 mei) tijdens de raadsvergadering door de informateur (Eric van der Burg) geadviseerd om coalitiebesprekingen te starten met het CDA, D66, VVD, GBZ en PvdA. Dit was het resultaat van de gesprekken die hij heeft gevoerd met alle betrokkenen. De informateur heeft de fractievoorzitter van OPZ in […]

Functie wethouder ter beschikking

Zandvoort, 13 mei 2020. Joop Berendsen heeft zijn functie van wethouder van de Gemeente Zandvoort ter beschikking gesteld. Onderstaand de motivatie van zijn beslissing. De afgelopen week is, door omstandigheden waarop ik nauwelijks tot geen invloed had, voor mij een situatie ontstaan waarin ik niet kan en wil functioneren. Een situatie die zeker niet in […]

OPZ speelt een belangrijke rol in het weer vlottrekken van het dossier Watertorenplein

bron: Zandvoortse Courant (lees origineel artikel) 14 januari 2020 OPZ, VVD en PVV formuleren nieuwe kaders voor herontwikkeling Watertorenplein Bronnen binnen het gemeentebestuur melden dat er mogelijk op korte termijn alsnog overeenstemming zal worden bereikt over de herinrichting van het Watertorenplein. Op initiatief van OPZ, VVD en PVV zijn nieuwe kaders voor een vaststellingsovereenkomst geformuleerd, […]

Gift aan OPZ is niet van invloed geweest op besluitvorming Watertorenplein

Het onderzoeksbureau BING heeft naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar een schenking van € 4500 aan OPZ door een belanghebbende bij het plan Watertorenplein. Het bureau komt tot de conclusie dat deze gift geen invloed heeft gehad op de besluitvorming over dat plan en dat er ook geen juridische consequenties […]

OPZ is ongunstig in het nieuws en dat vraagt om opheldering aan onze leden

Donaties Vrijwel alle landelijke politieke partijen ontvangen steun van de overheid, van hun leden en / of donateurs. Een lokale partij als OPZ ontvangt geen steun van de landelijke overheid en is dus aangewezen op steun van de eigen leden en donateurs. Het drempelbedrag voor het melden van donaties is landelijk bepaald op € 4.500 […]

OPZ stort donatie terug

Recentelijk heeft het college besloten tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van 20 juli j.l, betreffende de selectieprocedure van plannen rondom het Watertorenplein in Zandvoort, in beroep te gaan. Hierdoor is het opnieuw doorlopen van de selectieprocedure van plannen voor het Watertorenplein niet uitgesloten. Om in geval van een nieuwe selectieprocedure elke schijn van vooringenomenheid […]

Mededeling aan de Raad tijdelijke invulling portefeuille Watertorenplein

Aan: De gemeenteraad In afschrift aan: De buitengewone leden van de gemeenteraad Van: Niek Meijer Datum: 7 augustus 2018 Onderwerp:Portefeuillehouder dossier Watertorenplein MEDEDELING AAN DE RAAD Geachte raadsleden, Het college heeft besloten om voorlopig, mede gelet op de vakantietijd, de secundus op het dossier Watertorenplein, wethouder Gert Jan Bluijs, bestuurlijk verantwoordelijk te maken voor het dossier Watertorenplein. De portefeuillehouder […]

Mededeling aan de Raad overname portefeuille Watertorenplein

Aan:De gemeenteraad In afschrift aan: De buitengewone leden van de gemeenteraad Van: Joop Berendsen Datum:7 augustus 2018 Onderwerp: Voortgang Watertorenplein MEDEDELING AAN DE RAAD Geachte raadsleden, In het Raadsprogramma staat voor wat betreft de ontwikkeling van het Watertorenplein, dat we: met de voorliggende planselectie aan de slag gaan [… of dat gewijzigde omstandigheden tot andere keuzen […]