College eens met de kritiek van OPZ op de visies Badhuisplein en Entree

Het college heeft gisteren in de raadsvergadering toegegeven dat de visies Badhuisplein en de Entree nadere uitwerking behoeven en om die reden zijn de visies niet behandeld. De kritiek van OPZ dat de nu voorliggende visies Entree en Badhuisplein nog te veel risico’s en onduidelijkheden bevatten wordt door het college herkend. Bovendien erkennen zij dat […]

OPZ over de verloedering van Zandvoort

Onderwerp: OPZ over de verloedering van Zandvoort Datum: 09-08-2020 OPZ deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zandvoort, mede dat zij vragen willen stellen aan het College. College en gemeenteraad werken samen aan een aantrekkelijke badplaats. Jammer genoeg moeten […]

Motie toegangsweg Circuit Zandvoort

Betreft de motie om de toegangsweg van het circuit voor meerdere evenementen dan de F1 open te stellen, welke in de raadsvergadering van 30 juni 2020 ingediend zal worden. De fractie van OPZ, heeft na kennisname van de notitie van Pot Jonker advocaten, die inhoudelijk in een uitvoerige reactie aan het college weerlegd. Met de […]

OPZ speelt een belangrijke rol in het weer vlottrekken van het dossier Watertorenplein

bron: Zandvoortse Courant (lees origineel artikel) 14 januari 2020 OPZ, VVD en PVV formuleren nieuwe kaders voor herontwikkeling Watertorenplein Bronnen binnen het gemeentebestuur melden dat er mogelijk op korte termijn alsnog overeenstemming zal worden bereikt over de herinrichting van het Watertorenplein. Op initiatief van OPZ, VVD en PVV zijn nieuwe kaders voor een vaststellingsovereenkomst geformuleerd, […]