Gift aan OPZ is niet van invloed geweest op besluitvorming Watertorenplein

Het onderzoeksbureau BING heeft naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar een schenking van € 4500 aan OPZ door een belanghebbende bij het plan Watertorenplein. Het bureau komt tot de conclusie dat deze gift geen invloed heeft gehad op de besluitvorming over dat plan en dat er ook geen juridische consequenties […]

OPZ is ongunstig in het nieuws en dat vraagt om opheldering aan onze leden

Donaties Vrijwel alle landelijke politieke partijen ontvangen steun van de overheid, van hun leden en / of donateurs. Een lokale partij als OPZ ontvangt geen steun van de landelijke overheid en is dus aangewezen op steun van de eigen leden en donateurs. Het drempelbedrag voor het melden van donaties is landelijk bepaald op € 4.500 […]

OPZ stort donatie terug

Recentelijk heeft het college besloten tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van 20 juli j.l, betreffende de selectieprocedure van plannen rondom het Watertorenplein in Zandvoort, in beroep te gaan. Hierdoor is het opnieuw doorlopen van de selectieprocedure van plannen voor het Watertorenplein niet uitgesloten. Om in geval van een nieuwe selectieprocedure elke schijn van vooringenomenheid […]

Mededeling aan de Raad tijdelijke invulling portefeuille Watertorenplein

Aan: De gemeenteraad In afschrift aan: De buitengewone leden van de gemeenteraad Van: Niek Meijer Datum: 7 augustus 2018 Onderwerp:Portefeuillehouder dossier Watertorenplein MEDEDELING AAN DE RAAD Geachte raadsleden, Het college heeft besloten om voorlopig, mede gelet op de vakantietijd, de secundus op het dossier Watertorenplein, wethouder Gert Jan Bluijs, bestuurlijk verantwoordelijk te maken voor het dossier Watertorenplein. De portefeuillehouder […]

Mededeling aan de Raad overname portefeuille Watertorenplein

Aan:De gemeenteraad In afschrift aan: De buitengewone leden van de gemeenteraad Van: Joop Berendsen Datum:7 augustus 2018 Onderwerp: Voortgang Watertorenplein MEDEDELING AAN DE RAAD Geachte raadsleden, In het Raadsprogramma staat voor wat betreft de ontwikkeling van het Watertorenplein, dat we: met de voorliggende planselectie aan de slag gaan [… of dat gewijzigde omstandigheden tot andere keuzen […]

Dank voor uw stem op OPZ!

Dank voor uw stem op OPZ! De stem is belangrijk, niet alleen voor de komende 4 jaar maar voor een veel langere periode. We staan op een kruispunt. Keuzes die we nu maken zullen van grote invloed zijn op de toekomst van Zandvoort. We hebben nu de kans om dingen te veranderen of bij te […]

OPZ weer de grootste

22 maart 2018 Joop Berendsen (l.) en Peter Kramer van OPZ vieren dat ze opnieuw de grootste zijn Ouderenpartij toch weer de grootste Het Zandvoortse electoraat heeft gesproken! De uitslagen van de woensdag gehouden gemeenteraadsverkiezingen waren in meerdere opzichten verrassend te noemen. Zo was de opkomst met 57% de hoogste sinds 1994 (60,1%), maar vooral […]

Volledige kandidatenlijst OPZ bekend

Sterke mix van oudgedienden en nieuwkomers Op 5 februari heeft OPZ de volledige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bekend gemaakt. De lijst wordt aangevoerd door Joop Berendsen, gevolgd door Peter Kramer op de tweede plaats en Bruno Bouberg Wilson op plaats drie. Op de vierde plaats staat Bart Schuitenmaker en de top […]