OPZ stort donatie terug

Recentelijk heeft het college besloten tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van 20 juli j.l, betreffende de selectieprocedure van plannen rondom het Watertorenplein in Zandvoort, in beroep te gaan. Hierdoor is het opnieuw doorlopen van de selectieprocedure van plannen voor het Watertorenplein niet uitgesloten.

Om in geval van een nieuwe selectieprocedure elke schijn van vooringenomenheid van OPZ op voorhand uit te sluiten, heeft het bestuur van OPZ besloten om de donatie, ad € 4.500,-, van een betrokken financier van één van de selectiekandidaten terug te storten.