Schoonwandelen

Hulp bij vervoer ouderen t.b.v. Covid-19 vaccinaties

RIJDERS GEZOCHT VOOR DE ACTIE ‘ STAPT U MAAR IN’. Daar de vaccinatie locatie vermoedelijk pas eind maart in Zandvoort operationeel wordt en niet iedereen terecht kan bij Regiotaxi willen wij Pluspunt ondersteunen in alternatief vervoer t.b.v. ouderen. Rijdt u ook eens een ritje? Dan horen wij graag van u, meldt u dan aan bij […]

College eens met de kritiek van OPZ op de visies Badhuisplein en Entree

Het college heeft gisteren in de raadsvergadering toegegeven dat de visies Badhuisplein en de Entree nadere uitwerking behoeven en om die reden zijn de visies niet behandeld. De kritiek van OPZ dat de nu voorliggende visies Entree en Badhuisplein nog te veel risico’s en onduidelijkheden bevatten wordt door het college herkend. Bovendien erkennen zij dat […]

Integriteit nieuwe wethouders

De coalitie wil morgen de wethouders, waarvan tot op heden de wethouder van D’66 nog niet bekend is, benoemen zonder voorafgaand een risicoanalyse integriteit te laten uitvoeren. Met verbazing heeft de fractie van OPZ hier kennis van genomen. Het primaire doel van de integriteitstoets of risicoanalyse integriteit is om voorafgaand aan de benoeming te kunnen […]

Motie toegangsweg Circuit Zandvoort

Betreft de motie om de toegangsweg van het circuit voor meerdere evenementen dan de F1 open te stellen, welke in de raadsvergadering van 30 juni 2020 ingediend zal worden. De fractie van OPZ, heeft na kennisname van de notitie van Pot Jonker advocaten, die inhoudelijk in een uitvoerige reactie aan het college weerlegd. Met de […]

Coalitie bespreking

Als vervolg op de bestuurlijke crisis, is gisterenavond (26 mei) tijdens de raadsvergadering door de informateur (Eric van der Burg) geadviseerd om coalitiebesprekingen te starten met het CDA, D66, VVD, GBZ en PvdA. Dit was het resultaat van de gesprekken die hij heeft gevoerd met alle betrokkenen. De informateur heeft de fractievoorzitter van OPZ in […]

Functie wethouder ter beschikking

Zandvoort, 13 mei 2020. Joop Berendsen heeft zijn functie van wethouder van de Gemeente Zandvoort ter beschikking gesteld. Onderstaand de motivatie van zijn beslissing. De afgelopen week is, door omstandigheden waarop ik nauwelijks tot geen invloed had, voor mij een situatie ontstaan waarin ik niet kan en wil functioneren. Een situatie die zeker niet in […]