Verkiezingsprogramma OPZ 2022 – 2026

Wij houden ontzettend veel van ons dorp Zandvoort. De gemeente Zandvoort is het mooiste dorp van Nederland. Niet alleen door de ligging aan strand, zee en duinen, maar vooral door de mensen die hier wonen. Zandvoort dankt haar ziel aan haar bewoners, van jong tot oud, rijk of minder rijk, een bonte verzameling.

Bewoners die direct zeggen wat zij denken, soms ongeacht of dat slim is of niet. Samen geven wij ons dorp vorm, met ruimte voor iedereen, om te zijn wat je bent of om te worden wat je wilt. Die mix van dromen, idealen en ambities maken ons dorp zo uniek.

Ik ben blij dat wij als OPZ de afgelopen jaren een bijdrage hebben kunnen leveren aan ons mooie dorp. Die bijdrage is onder sterk wisselende omstandigheden tot stand gekomen, maar onveranderd gericht op het algemeen belang van ons dorp en op eerlijke kansen voor iedereen.

De verkiezing in maart is cruciaal.

 • Staan wij toe dat ouderen in isolement geraken en vereenzamen of gaan we dat bestrijden?
 • Staan we toe dat onze ouderen niet kunnen doorstromen naar een woning die het beste past bij hun levensfase in de nabijheid van zorg.
 • Staan we toe dat onze jongeren, Zandvoort noodgedwongen de rug moeten toekeren of richten we ons erop dat zij hier kunnen blijven en een eerlijke kans krijgen op wonen in Zandvoort?
 • Staan wij toe dat mensen worden buitengesloten, of geven we iedereen de kans om mee te doen?
 • Kiezen we ervoor om opnieuw alle ambtelijke taken en sturing over te dragen aan Haarlem, of gaan we voor meer zelf de regie pakken om te bewaren waar Zandvoort uniek in is?In zeven speerpunten (bijgaand) geeft OPZ antwoord op de grootste uitdagingen waar Zandvoort voor staat:
 1. Wonen (veel bijbouwen voor onze inwoners van jong tot oud)
 2. Volksgezondheid (iedereen meedoen en erbij horen)
 3. Duurzaamheid (zonder stijging van de woonlasten)
 4. Verkeer, vervoer en parkeren (goede bereikbaarheid en parkeren naar tevredenheid van onze inwoners en ondernemers)
 5. Ambtelijke fusie met Haarlem. (fusie mag geen doel op zich zijn)
 6. Financiële huishouding (lasten voor inwoners en ondernemers zijn zo laag mogelijk)
 7. Bestuur en ondersteuning (vertrouwen terugwinnen)

Met uw steun gaan wij dat bereiken. Een dorp van ons samen en waar iedereen welkom is. Wij willen bereiken dat het inwoners, ondernemers en belanghebbenden goed gaat. Met uw steun geloven wij erin dat dit lukt. Daarvoor willen wij ons met veel enthousiasme inzetten.