Voorstel van OPZ om zomerparkeerregeling uit te breiden met Nieuw Noord, overgenomen!

Het college legde de raad een plan voor om vooruitlopend op een integrale aanpak parkeren voor heel Zandvoort, nog dit jaar de parkeeroverlast in de gebieden Park Duijnwijk, Oud Noord en Zandvoort Zuid (Tranendal) aan te pakken. Het voorstel behelst een tijdelijke zomerparkeerregeling d.m.v. bewonersparkeren ingaande 1 juni 2021. Punt van zorg bij OPZ: Invoering […]

Oplossing van OPZ redt Voorlopig Ontwerp boulevards  

Dinsdagavond 24 maart 2021 bleek een nipte meerderheid in de raad tegen het vaststellen van het Voorlopig Ontwerp  boulevards Paulus Loot en De Favauge, verder te noemen VO. Het betrof twee belangrijke bezwaren:  het niet voldoen aan de toezegging om het aantal parkeerplaatsen dat zou verdwijnen door eenzijdig in plaats van tweezijdig parkeren te compenseren […]

Schoonwandelen

Hulp bij vervoer ouderen t.b.v. Covid-19 vaccinaties

RIJDERS GEZOCHT VOOR DE ACTIE ‘ STAPT U MAAR IN’. Daar de vaccinatie locatie vermoedelijk pas eind maart in Zandvoort operationeel wordt en niet iedereen terecht kan bij Regiotaxi willen wij Pluspunt ondersteunen in alternatief vervoer t.b.v. ouderen. Rijdt u ook eens een ritje? Dan horen wij graag van u, meldt u dan aan bij […]

College eens met de kritiek van OPZ op de visies Badhuisplein en Entree

Het college heeft gisteren in de raadsvergadering toegegeven dat de visies Badhuisplein en de Entree nadere uitwerking behoeven en om die reden zijn de visies niet behandeld. De kritiek van OPZ dat de nu voorliggende visies Entree en Badhuisplein nog te veel risico’s en onduidelijkheden bevatten wordt door het college herkend. Bovendien erkennen zij dat […]

Schriftelijke vragen

Onderwerp: OPZ over de verloedering van Zandvoort Datum: 09-08-2020 OPZ delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zandvoort, mede dat zij vragen willen stellen aan het College. College en gemeenteraad werken samen aan een aantrekkelijke badplaats. Jammer genoeg moeten […]

Integriteit nieuwe wethouders

De coalitie wil morgen de wethouders, waarvan tot op heden de wethouder van D’66 nog niet bekend is, benoemen zonder voorafgaand een risicoanalyse integriteit te laten uitvoeren. Met verbazing heeft de fractie van OPZ hier kennis van genomen. Het primaire doel van de integriteitstoets of risicoanalyse integriteit is om voorafgaand aan de benoeming te kunnen […]

Motie toegangsweg Circuit Zandvoort

Betreft de motie om de toegangsweg van het circuit voor meerdere evenementen dan de F1 open te stellen, welke in de raadsvergadering van 30 juni 2020 ingediend zal worden. De fractie van OPZ, heeft na kennisname van de notitie van Pot Jonker advocaten, die inhoudelijk in een uitvoerige reactie aan het college weerlegd. Met de […]

Nieuwsbericht 27 mei 2020

Bericht 27 mei 2020. Als vervolg op de bestuurlijke crisis, is gisterenavond (26 mei) tijdens de raadsvergadering door de informateur (Eric van der Burg) geadviseerd om coalitiebesprekingen te starten met het CDA, D66, VVD, GBZ en PvdA. Dit was het resultaat van de gesprekken die hij heeft gevoerd met alle betrokkenen. De informateur heeft de […]

Coalitie bespreking

Als vervolg op de bestuurlijke crisis, is gisterenavond (26 mei) tijdens de raadsvergadering door de informateur (Eric van der Burg) geadviseerd om coalitiebesprekingen te starten met het CDA, D66, VVD, GBZ en PvdA. Dit was het resultaat van de gesprekken die hij heeft gevoerd met alle betrokkenen. De informateur heeft de fractievoorzitter van OPZ in […]