Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen

Huurders in Zandvoort opgelet: Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen In 2021 kunnen huurders met een laag inkomen en hoge huur een huurverlaging krijgen van hun woningcorporatie. Dit is bij wet geregeld. De woningcorporaties controleren bij de belastingdienst welke huurders op basis van hun inkomen van 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Huurders […]

OPZ gaat niet voor lastenverhoging voor de inwoners van Zandvoort.

OPZ gaat niet voor lastenverhoging voor de inwoners van Zandvoort. Een voorstel van het college om de lasten voor de inwoners van Zandvoort te verhogen, door de Onroerend zaak belasting en of rioolheffing te verhogen heeft OPZ gisteravond afgewezen. Wat OPZ betreft geen lasten verhoging voor de inwoners van Zandvoort. Een F1 organiseren en stelselmatig […]

Provincie sleept Zandvoort toch voor de rechter om toegangsweg bij circuit

Inspanning van OPZ om dit te voorkomen mag niet baten: Provincie sleept Zandvoort toch voor de rechter om toegangsweg bij circuit PVV, D66, OPZ en GroenLinks wilden dat er geen gemeenschapsgeld werd gestoken in een weg die ook voor commerciële doeleinden zou worden gebruikt. Het stuk asfalt t.b.v. deelnemers F1 en veiligheidsdiensten kostte Zandvoort namelijk […]

Voorstel van OPZ om zomerparkeerregeling uit te breiden met Nieuw Noord, overgenomen!

Het college legde de raad een plan voor om vooruitlopend op een integrale aanpak parkeren voor heel Zandvoort, nog dit jaar de parkeeroverlast in de gebieden Park Duijnwijk, Oud Noord en Zandvoort Zuid (Tranendal) aan te pakken. Het voorstel behelst een tijdelijke zomerparkeerregeling d.m.v. bewonersparkeren ingaande 1 juni 2021. Punt van zorg bij OPZ: Invoering […]

Oplossing van OPZ redt Voorlopig Ontwerp boulevards  

Dinsdagavond 24 maart 2021 bleek een nipte meerderheid in de raad tegen het vaststellen van het Voorlopig Ontwerp  boulevards Paulus Loot en De Favauge, verder te noemen VO. Het betrof twee belangrijke bezwaren:  het niet voldoen aan de toezegging om het aantal parkeerplaatsen dat zou verdwijnen door eenzijdig in plaats van tweezijdig parkeren te compenseren […]

Schoonwandelen

Hulp bij vervoer ouderen t.b.v. Covid-19 vaccinaties

RIJDERS GEZOCHT VOOR DE ACTIE ‘ STAPT U MAAR IN’. Daar de vaccinatie locatie vermoedelijk pas eind maart in Zandvoort operationeel wordt en niet iedereen terecht kan bij Regiotaxi willen wij Pluspunt ondersteunen in alternatief vervoer t.b.v. ouderen. Rijdt u ook eens een ritje? Dan horen wij graag van u, meldt u dan aan bij […]

College eens met de kritiek van OPZ op de visies Badhuisplein en Entree

Het college heeft gisteren in de raadsvergadering toegegeven dat de visies Badhuisplein en de Entree nadere uitwerking behoeven en om die reden zijn de visies niet behandeld. De kritiek van OPZ dat de nu voorliggende visies Entree en Badhuisplein nog te veel risico’s en onduidelijkheden bevatten wordt door het college herkend. Bovendien erkennen zij dat […]

Schriftelijke vragen

Onderwerp: OPZ over de verloedering van Zandvoort Datum: 09-08-2020 OPZ delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zandvoort, mede dat zij vragen willen stellen aan het College. College en gemeenteraad werken samen aan een aantrekkelijke badplaats. Jammer genoeg moeten […]

Integriteit nieuwe wethouders

De coalitie wil morgen de wethouders, waarvan tot op heden de wethouder van D’66 nog niet bekend is, benoemen zonder voorafgaand een risicoanalyse integriteit te laten uitvoeren. Met verbazing heeft de fractie van OPZ hier kennis van genomen. Het primaire doel van de integriteitstoets of risicoanalyse integriteit is om voorafgaand aan de benoeming te kunnen […]