Algemene beschouwingen

Gewijzigde dag: de raadsvergadering is eenmalig op maandag en niet op dinsdag!

Benoemingen

Belinda Göransson is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Gemeenteraad, Commissievoorzitter en lid van de Klankbordgroep burgemeester.

Afscheid raadsperiode 2018 – 2022 met een speciaal tintje voor Bruno Bouberg Wilson en Patrick Berg

Dinsdagavond 29 maart jl vond het officiële afscheid plaats van de 17 raadsleden die Zandvoort gedurende de afgelopen bewogen 4 jaren hebben vertegenwoordigd. Tijdens dit afscheid was er een compliment van onze burgemeester voor Patrick Berg, die tijdens de verkiezingen de meeste voorkeursstemmen had behaald. Patrick zal zich ook in de komende raadsperiode weer sterk […]

Belinda Göransson-Van Kerkwijk is kandidaat raadslid in Zandvoort

Bron: Haarlem 105: Belinda Göransson-Van Kerkwijk is kandidaat raadslid in Zandvoort Door Ton de Groot 8 maart 2022   Belinda is kandidaat voor Ouderen Partij Zandvoort bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022  In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022, kijkt Haarlem105 naar de (kandidaat)raadsleden in de regio. Hoe deden ze het toen? Hoe doen ze […]

Laten we als partijen de handen ineen slaan en beter onze best doen voor iedere Zandvoorter

Artikel uit: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/sociale-huurwoning-steeds-moeilijker-te-bemachtigen? Sociale huurmarkt loopt vast Nieuwbouw door woningcorporaties gaat te langzaam, mede omdat gemeenten onvoldoende hun best doen. Huurders die in een sociale-huurwoning wonen, stromen steeds langzamer door naar andere woningen. ‘Daardoor loopt de sociale huurwoningmarkt vast’, constateert de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in haar laatste Staat van de corporatiesector. Het aantal huurders dat kon […]

NIEUWSBRIEF 1 – 2022

NIEUWSBRIEF 1 – 2022 Beste mevrouw/meneer, Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Zandvoort in alle hevigheid zijn losgebarsten. Ook OPZ is optimaal actief om de belangen van Zandvoort en haar inwoners voor nu en in de toekomst te dienen. Recente voorbeelden zijn de initiatieven die ons fractielid Patrick Berg […]

In woorden kun je niet wonen!

Beste sympathisanten van OPZ (voor alle Zandvoorters) De gevleugelde uitspraak van Jan Schaefer, van 1973 tot 1977 staatssecretaris van stadsvernieuwing op het ministerie op het van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het Kabinet-Den Uyl. ‘In geouwehoer kun je niet wonen’, heeft na bijna 50 jaar nog niets aan betekenis ingeboet. Er wordt te veel ‘geouwehoerd’ […]

Donaties

OPZ prijst zich gelukkig dat we van een tweetal (bij OPZ bekende) sponsors een donatie van respectievelijk €4.500,- en €1.000,- hebben mogen ontvangen. Dat stelt ons als partij in staat om ons nog nadrukkelijker te kunnen presenteren en profileren in het verkiezingsprogramma, wat wederom zal leiden tot een goed verkiezingsresultaat. Elders op de website kunt […]

AOW niet loskoppelen van minimumloon

Raadsvergadering van: 25 januari 2022. Onderwerp: AOW niet loskoppelen van minimumloon Agendapunt: De gemeenteraad van Zandvoort in vergadering bijeen op 25 januari 2022  Constaterende dat: het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”, gepresenteerd op 15 december 2021 en onderschreven door VVD, D66, CDA en CU, op blz. 23 vermeldt: “We verhogen het minimumloon […]

De 7 speerpunten

Zandvoort en Bentveld  De 7 speerpunten voor de verkiezingen 2022-2026   Woord vooraf   Beste inwoners van Zandvoort en Bentveld, Wij houden ontzettend veel van ons dorp Zandvoort.  De gemeente Zandvoort is het mooiste dorp van Nederland. Niet alleen door de ligging aan strand, zee en duinen, maar vooral door de mensen die er wonen. […]