NIEUWSBRIEF 1 – 2022

NIEUWSBRIEF 1 – 2022

Beste mevrouw/meneer,

Ongetwijfeld heeft u gemerkt dat de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Zandvoort in alle hevigheid zijn losgebarsten.

Ook OPZ is optimaal actief om de belangen van Zandvoort en haar inwoners voor nu en in de toekomst te dienen.

Recente voorbeelden zijn de initiatieven die ons fractielid Patrick Berg heeft genomen onder de noemer ‘Schoonwandelen’.

Daarnaast hebben alle inwoners van Zandvoort een folder in de brievenbus gekregen over de plannen voor het bouwen van Tiny Houses voor onze jongeren en Seniorenwoningen voor onze ouderen. Uiteraard zijn deze plannen een ontwerp en moet er nog veel overleg met de gemeente en de inwoners plaatsvinden om te komen tot een plan waar eenieder zich in kan vinden.

 

In 7 speerpunten geeft OPZ aan waar de uitdagingen voor Zandvoort in de komende tijd zullen liggen en waar OPZ zich hard voor zal maken:

  • Voldoende passende woningen voor jong en oud
  • Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en erbij hoort
  • Duurzaamheid zonder stijging van woonlasten
  • Goede bereikbaarheid en parkeerbeleid voor inwoners en ondernemers
  • Een zelfstandig Zandvoort met een oplossingsgericht ambtelijk apparaat
  • Een gezonde financiële huishouding
  • Een bestuur en ondersteuning dat vertrouwen terugwint

Op onze website https://opzandvoort.nl/ kunt u er meer over lezen.

 

U ontvangt dit bericht omdat u in onze administratie als lid/sympathisant geregistreerd staat.
Wij gaan er van uit dat u uw gegevens in onze administratie wilt behouden. Zo niet, wilt u ons dit dan per mail of via het contactformulier op onze website laten weten?
Ook eventuele wijzigingen in uw gegevens zouden wij graag van u horen.

De komende week zullen de OPZ-verkiezingsborden en de OPZ-raamposters rondgebracht worden. (Formaat grotere posters  60x80cm; de wat kleinere 30x40cm}.  Laat u ons weten of u als OPZ-lid voor een poster en/of verkiezingsbord in uw tuin in aanmerking zou willen komen? Deze worden dan bij u afgegeven.

Mogelijk heeft u specifieke kennis of ervaring waarmee u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van OPZ als vertegenwoordigers van de Zandvoortse bevolking. Wilt u OPZ hiermee ondersteunen, laat u dit dan via de mail of het contactformulier op de website weten. Wij nemen dan contact met u op.

Ook eventuele vragen of opmerkingen kunt u ons per mail of via de website doorgeven.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Ouderen Partij Zandvoort