College eens met de kritiek van OPZ op de visies Badhuisplein en Entree

Het college heeft gisteren in de raadsvergadering toegegeven dat de visies Badhuisplein en de Entree nadere uitwerking behoeven en om die reden zijn de visies niet behandeld. De kritiek van OPZ dat de nu voorliggende visies Entree en Badhuisplein nog te veel risico’s en onduidelijkheden bevatten wordt door het college herkend. Bovendien erkennen zij dat het nog op essentiële onderdelen ontbreekt aan voldoende steun van bewoners en belanghebbenden. Ook roepen de visies nog te veel vragen op. De oproep aan de wethouder is dan ook: maak de visies zo snel als mogelijk besluitrijp, met voldoende steun van belanghebbenden en biedt duidelijkheid over; – de plan risico’s; – het parkeren; – geef een compleet inzicht in de financiële consequenties (grondexploitatie); – en wees niet volledig afhankelijk van één initiatiefnemer/ ontwikkelaar die de plannen mag ontwikkelen, wees transparant. OPZ gaat ervan uit dat er geen enkele fractie in deze raad is, onze fractie niet uitgezonderd, die niet wil dat er op de locaties Badhuisplein en Entree spoedig gebouwd gaat worden. Dat meerdere fracties ondanks dat het college OPZ steunt in haar kritiek de beide visies nog steeds tot hamerstuk wilden verklaren heeft ons zeer, zeer verbaasd. OPZ wil SNEL BOUWEN maar dan wel zonder onverantwoorde risico’s, zonder onzekerheden maar vooral met voldoende steun van belanghebbenden.