OPZ over de verloedering van Zandvoort

Onderwerp: OPZ over de verloedering van Zandvoort

Datum: 09-08-2020

OPZ deelt u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zandvoort, mede dat zij vragen willen stellen aan het College.

College en gemeenteraad werken samen aan een aantrekkelijke badplaats. Jammer genoeg moeten wij constateren dat de realiteit leert dat het m.b.t. onze beleidsvoornemens te vaak alleen bij woorden blijft. Het dorp gaat er niet op vooruit maar verloedert door gebrek aan handhaving. Voorbeelden; een Noord- en Zuid-boulevard vol met campers en auto’s waarin overnacht wordt, het strand dat ’s nachts volstaat met tenten waarin eveneens overnacht wordt. Men doet de behoeften in de duinrand en het vuil hoopt zich verder op. Handhaving en politie zijn niet te zien.

OPZ is zich hiervan rot geschrokken en schaamt zich dat Zandvoort op deze manier aan het verloederen is. Wat voor indruk hebben bezoekers straks van Zandvoort. Een badplaats waar alles maar kan omdat handhaving en de sturing hierop schromelijk tekortschiet?

De fractie van OPZ maakt zich over de actuele situatie in Zandvoort ernstige zorgen. Het ontbreekt zowel aan voldoende inzet en effectiviteit van handhaving. Inzake actie van het college lijkt er sprake van nalatigheid.

 

Wegen naar Zandvoort worden afgesloten ook voor de eigen bewoners en bedrijven – waarvoor tijdige bevoorrading cruciaal is – moeten hemel en aarde bewegen om het dorp te kunnen bereiken. Parkeren voor bewoners is nagenoeg onmogelijk.

Vraag:

Met welke concrete maatregelen op korte en lange termijn is het college van plan om de geschetste verloedering tegen te gaan en de aantrekkelijkheid van Zandvoort als woon- en badplaats te waarborgen?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van OPZ,

Peter Kramer