Motie toegangsweg Circuit Zandvoort

Betreft de motie om de toegangsweg van het circuit voor meerdere evenementen dan de F1 open te stellen, welke in de raadsvergadering van 30 juni 2020 ingediend zal worden.

De fractie van OPZ, heeft na kennisname van de notitie van Pot Jonker advocaten, die inhoudelijk in een uitvoerige reactie aan het college weerlegd. Met de bereidheid tot verlenen van een omgevingsvergunning, die het gebruik van de nieuwe en geheel door de gemeente gefinancierde toegangsweg gedurende 50 evenementendagen per jaar aan het circuit toestaat – zonder daarvoor enige financiële compensatie te vragen – handelt het college a) niet het belang van de gemeente, b) in strijd met het advies van de provincie dat dit gebruik niet toestaat en c) wordt de goede relatie met de provincie onnodig geschaad.

De fractie zal de motie daarom niet steunen.