OPZ speelt een belangrijke rol in het weer vlottrekken van het dossier Watertorenplein

bron: Zandvoortse Courant (lees origineel artikel)

14 januari 2020

OPZ, VVD en PVV formuleren nieuwe kaders voor herontwikkeling Watertorenplein

Bronnen binnen het gemeentebestuur melden dat er mogelijk op korte termijn alsnog overeenstemming zal worden bereikt over de herinrichting van het Watertorenplein. Op initiatief van OPZ, VVD en PVV zijn nieuwe kaders voor een vaststellingsovereenkomst geformuleerd, zodat die in aangepaste vorm naar de raad kan worden gestuurd. De verwachting is dat betrokken partijen hier  zeer binnenkort akkoord mee zullen gaan, waarna de gemeenteraad zich uit zal moeten spreken.

door Piet Bom

De nieuwe kaders bevatten een aantal opvallende elementen. Zo dient een nieuwe vaststellingsovereenkomst verschoond te blijven van vrijblijvende termen als ‘zoveel mogelijk’, ‘streven naar’, ‘het meest gunstige’ e.d. In het algemeen moet de nieuwe overeenkomst zodanig strak worden geformuleerd dat er geen ruimte overblijft voor discussies achteraf.

Opmerkelijk is verder dat de in totaal € 300.000 genoegdoening voor de drie betrokken architecten wordt teruggebracht naar € 100.000 totaal (exclusief btw). “Tenslotte hebben de architecten voor eigen rekening en risico, geheel vrijblijvend een plan ingediend. Eenmaal € 100.000 is te verantwoorden omdat altijd één van de partijen de selectie had gewonnen en dat deze zijn inzet had terug kunnen verdienen”, aldus Peter Kramer die namens OPZ betrokken was bij de totstandkoming van de nieuwe kaders.

Verder zal de herontwikkeling pertinent binnen het geldende bestemmingsplan moeten plaatsvinden  en dient er een duidelijk woningbouwprogramma te komen, om te vermijden dat naast de 30% sociale huurwoningen de overige 70 % te commercieel zal worden ingezet. Tot slot zal Watertoren CV  als zij wil participeren in een integrale herontwikkeling dat geheel voor eigen risico moeten doen en ook aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Dat wil zeggen met inachtneming van de Beeldkwaliteitsnotitie Midden Boulevard, het bestemmingsplan, op basis van een nader op te stellen stedenbouwkundige structuur en rekening houdend met een motie van 28 juni 2017 dat er o.a. voldoende van de karakteristiek van de watertoren over dient te blijven…

Peter Kramer is ervan overtuigd dat de nieuwe kaders meer recht doen aan de belangen van de gemeente Zandvoort en haar inwoners, dan de verworpen overeenkomst die wethouder Gert-Jan Bluijs eerder met de betrokken partijen sloot. “Die was vooral voordelig voor de ontwikkelaars en bovendien veel te vrijblijvend met een grote kans op complicaties en meningsverschillen in de uitvoering.”