In woorden kun je niet wonen!

Beste sympathisanten van OPZ (voor alle Zandvoorters)

De gevleugelde uitspraak van Jan Schaefer, van 1973 tot 1977 staatssecretaris van stadsvernieuwing op het ministerie op het van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het Kabinet-Den Uyl. ‘In geouwehoer kun je niet wonen’, heeft na bijna 50 jaar nog niets aan betekenis ingeboet. Er wordt te veel ‘geouwehoerd’ over het woningtekort. OPZ heeft dat vertaald naar ‘In woorden kun je niet wonen’. In bijgaand persbericht met bijgaande folder kunt u lezen hoe wij die woorden voor Zandvoort willen omzetten naar daden. Maar laat het ook les zijn voor heel Nederland. Een andere aanpak en woonoplossingen zijn nodig, aanvullend op de gebruikelijke werkwijzen en denkpatronen. Aanvullend, flexibel, aanpasbaar en dynamischer.

Woningnood snel aanpakken. Alle politieke partijen zijn het daar wel over eens maar OPZ wil echt doorpakken. Waar zijn er mogelijkheden en wat zou je daar kunnen bouwen? Dat is niet alleen een kwestie van kunnen maar ook van gunnen. De eerste stap overleg/participatie met alle belanghebbenden en inwoners van Zandvoort. Ziet u andere mogelijkheden of ideeën voor locaties, meldt het via info@opzandvoort.nl.
OPZ heeft in samenwerking met H2H Ontwikkeling twee ideeën voor de locaties Tolweg en de Keesomstraat uitgewerkt die wij na de verkiezingen willen laten realiseren. Maar niet nadat wij u hebben gehoord.

Bijlage persbericht