Donaties

OPZ prijst zich gelukkig dat we van een tweetal (bij OPZ bekende) sponsors een donatie van respectievelijk €4.500,- en €1.000,- hebben mogen ontvangen. Dat stelt ons als partij in staat om ons nog nadrukkelijker te kunnen presenteren en profileren in het verkiezingsprogramma, wat wederom zal leiden tot een goed verkiezingsresultaat. Elders op de website kunt u kennis nemen van het giftenreglement van OPZ.