OPZ gaat niet voor lastenverhoging voor de inwoners van Zandvoort

OPZ gaat niet voor lastenverhoging voor de inwoners van Zandvoort

Een voorstel van het college om de lasten voor de inwoners van Zandvoort te verhogen, door de Onroerend zaak belasting en of rioolheffing te verhogen heeft OPZ gisteravond afgewezen. Wat OPZ betreft geen lasten verhoging voor de inwoners van Zandvoort. Een F1 organiseren en stelselmatig de budgetten voor de inzet van de Gemeente verhogen, over de rug van onze inwoners uit Zandvoort door voorstellen neer te leggen voor lasten verhoging van deze inwoners is voor OPZ onbespreekbaar.

Andere voorstellen zijn bespreekbaar, maar zonder dat onze inwoners hier de financiële lasten van moeten dragen.

Voor OPZ mag dit college ook kritisch kijken naar alle subsidies die worden verstrekt of naar de inkomstenkant van pachtprijzen. Naar de mening van OPZ is daar nog veel te halen. Als voorbeeld een Zandvoort Marketing ontvangt jaarlijks € 550.000 euro aan subsidie maar wat het Zandvoort oplevert blijft een vraagteken. Komt deze marketing onze inwoners van Zandvoort ten goede?

Maar wat te denken om de tekorten de eerste tien jaar te dekken uit het Corona fonds. Dat fonds is gevuld met Eneco-gelden.  Waarom mogen onze inwoners van Zandvoort daar niet van profiteren? Misschien is het een idee om uit dit fonds € 3 miljoen beschikbaar te stellen voor onze inwoners. Deze drie miljoen uitsmeren over drie jaar, zodat er dekking is voor de financiële tekorten en het voorstellen van lastenverhoging voor onze inwoners van tafel kan. Tenslotte zijn de Eneco-gelden de opbrengst van aandelen die onze inwoners indirect hebben betaald.

Woorden van collega raadsleden dat onze burgers niet de lasten mogen dragen van de F1 zijn loze kreten gebleken.