Parkeerbeleid Zandvoort

OPZ heeft tegen het Parkeerbeleid gestemd!

Waarom is OPZ te veel om allemaal op te sommen maar in ieder geval omdat:

Participatie halfslachtig heeft plaatsgevonden

Er geen formele inspraak, maar alleen een enquête is geweest. En Wethouder Verheij er geen gehoor aan wil geven een openbare bijeenkomst te beleggen vóórdat wij tot definitieve besluitvorming overgaan.
Waarom wil OPZ dat?

1.    Om een toelichting te geven over wat er met de uitkomsten van de enquête is gedaan;

2.    Om inwoners en andere belanghebbenden te informeren over het voorgestelde beleid;

3.    Om vragen te beantwoorden en inwoners en belanghebbenden te horen over hun bezwaren;

4.    Om voorstellen te doen voor eventuele verbeteringen en / of aan te geven waarom niet aan de bezwaren tegemoet wordt gekomen.

Parkeergelegenheden in Zandvoort niet optimaal wordt benut

Het voorgestelde beleid houdt in dat verblijfstoeristen die niet op eigen parkeergelegenheid van logiesverstrekkers kunnen parkeren worden verwezen naar P De Zuid en Boulevard Barnaart. Het is voor ons een raadsel waarom P Noord (zanddepot) hiervoor niet wordt ingezet. Op 16 februari 2021 deed wethouder van Haeften de toezegging om zo spoedig mogelijk bij de raad te komen met een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan om het gebruik van het voormalige zanddepot als parkeervoorziening mogelijk te maken. Sindsdien is niets meer vernomen. Wat is daarvan de reden en wanneer kunnen wij het toegezegde voorstel nu tegemoet zien?

Parkeertarieven oneerlijk zijn verdeeld

Voor hotels, pensions e.d. wordt op jaarbasis gerekend met een bezettingsgraad van 65% ofwel 237 dagen dat een kamer per jaar wordt verhuurd. Deze ondernemers van hotels, pensions e.d. zullen logischerwijs een jaarkaart kopen. Die kost op P De Zuid € 200 per jaar. Als je dat deelt door de 237 dagen betekent dat een tarief van naar boven afgerond € 0,85 per dag (zowel in de zomer als in de winter).

Dit, terwijl inwoners en bezoekers daar een dagtarief van € 2,50 (wintertarief) of € 15,00 (zomertarief) betalen..?

Parkeergarage LDC kost € 600 per jaar ofwel, gerekend met dezelfde bezettingsgraad, een dagtarief van € 2,53. Terwijl inwoners en bezoekers daar een dagtarief van € 5,00 (wintertarief) en € 15,00 (zomertarief) betalen? En de huurders van Pré Wonen verplicht zijn een garageplek
voor € 1200,- per jaar te huren.

Het is duidelijk dat de tarieven van jaarkaarten voor hotels, pensions e.d. niet in overeenstemming zijn met de commerciële aard van het gebruik ervan, waardoor ondernemers vergeleken met bewoners buitenproportioneel worden bevoordeeld. Dat vinden wij onverteerbaar.

Vrijwilligers, maatschappelijk werkers en anderen niet gehoord 

Wat wordt er nu geregeld voor onze vrijwilligers en maatschappelijk werkers, maar ook voor onze mantelzorgers, sociaal werkers en nog vele andere soortgelijke kanjers in Zandvoort en Bentveld? Onze maatschappij draait ondertussen voor een groot deel op de inzet van deze mensen maar duidelijkheid krijgen zij niet. Waarom mogen zij niet voor onbetaalde tijd, onbetaald parkeren?
Geef ze het vertrouwen!