Schriftelijke vragen

Onderwerp: OPZ over de verloedering van Zandvoort Datum: 09-08-2020 OPZ delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zandvoort, mede dat zij vragen willen stellen aan het College. College en gemeenteraad werken samen aan een aantrekkelijke badplaats. Jammer genoeg moeten […]

Nieuwsbericht 27 mei 2020

Bericht 27 mei 2020. Als vervolg op de bestuurlijke crisis, is gisterenavond (26 mei) tijdens de raadsvergadering door de informateur (Eric van der Burg) geadviseerd om coalitiebesprekingen te starten met het CDA, D66, VVD, GBZ en PvdA. Dit was het resultaat van de gesprekken die hij heeft gevoerd met alle betrokkenen. De informateur heeft de […]

OPZ speelt een belangrijke rol in het weer vlottrekken van het dossier Watertorenplein

bron: Zandvoortse Courant (lees origineel artikel) 14 januari 2020 OPZ, VVD en PVV formuleren nieuwe kaders voor herontwikkeling Watertorenplein Bronnen binnen het gemeentebestuur melden dat er mogelijk op korte termijn alsnog overeenstemming zal worden bereikt over de herinrichting van het Watertorenplein. Op initiatief van OPZ, VVD en PVV zijn nieuwe kaders voor een vaststellingsovereenkomst geformuleerd, […]

Gift aan OPZ is niet van invloed geweest op besluitvorming Watertorenplein

Het onderzoeksbureau BING heeft naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar een schenking van € 4500 aan OPZ door een belanghebbende bij het plan Watertorenplein. Het bureau komt tot de conclusie dat deze gift geen invloed heeft gehad op de besluitvorming over dat plan en dat er ook geen juridische consequenties […]

OPZ is ongunstig in het nieuws en dat vraagt om opheldering aan onze leden

Donaties Vrijwel alle landelijke politieke partijen ontvangen steun van de overheid, van hun leden en / of donateurs. Een lokale partij als OPZ ontvangt geen steun van de landelijke overheid en is dus aangewezen op steun van de eigen leden en donateurs. Het drempelbedrag voor het melden van donaties is landelijk bepaald op € 4.500 […]

OPZ stort donatie terug

Recentelijk heeft het college besloten tegen het vonnis van de voorzieningenrechter van 20 juli j.l, betreffende de selectieprocedure van plannen rondom het Watertorenplein in Zandvoort, in beroep te gaan. Hierdoor is het opnieuw doorlopen van de selectieprocedure van plannen voor het Watertorenplein niet uitgesloten. Om in geval van een nieuwe selectieprocedure elke schijn van vooringenomenheid […]

Mededeling aan de Raad tijdelijke invulling portefeuille Watertorenplein

Aan: De gemeenteraad In afschrift aan: De buitengewone leden van de gemeenteraad Van: Niek Meijer Datum: 7 augustus 2018 Onderwerp:Portefeuillehouder dossier Watertorenplein MEDEDELING AAN DE RAAD Geachte raadsleden, Het college heeft besloten om voorlopig, mede gelet op de vakantietijd, de secundus op het dossier Watertorenplein, wethouder Gert Jan Bluijs, bestuurlijk verantwoordelijk te maken voor het dossier Watertorenplein. De portefeuillehouder […]

Mededeling aan de Raad overname portefeuille Watertorenplein

Aan:De gemeenteraad In afschrift aan: De buitengewone leden van de gemeenteraad Van: Joop Berendsen Datum:7 augustus 2018 Onderwerp: Voortgang Watertorenplein MEDEDELING AAN DE RAAD Geachte raadsleden, In het Raadsprogramma staat voor wat betreft de ontwikkeling van het Watertorenplein, dat we: met de voorliggende planselectie aan de slag gaan [… of dat gewijzigde omstandigheden tot andere keuzen […]

Dank voor uw stem op OPZ!

Dank voor uw stem op OPZ! De stem is belangrijk, niet alleen voor de komende 4 jaar maar voor een veel langere periode. We staan op een kruispunt. Keuzes die we nu maken zullen van grote invloed zijn op de toekomst van Zandvoort. We hebben nu de kans om dingen te veranderen of bij te […]

OPZ weer de grootste

22 maart 2018 Joop Berendsen (l.) en Peter Kramer van OPZ vieren dat ze opnieuw de grootste zijn Ouderenpartij toch weer de grootste Het Zandvoortse electoraat heeft gesproken! De uitslagen van de woensdag gehouden gemeenteraadsverkiezingen waren in meerdere opzichten verrassend te noemen. Zo was de opkomst met 57% de hoogste sinds 1994 (60,1%), maar vooral […]