Persbericht

Beste inwoners van Zandvoort en Bentveld,

Wij houden ontzettend veel van ons dorp Zandvoort.  De gemeente Zandvoort is het mooiste dorp van Nederland. Niet alleen door de ligging aan strand, zee en duinen, maar vooral door de mensen die er wonen. Zandvoort dankt haar ziel aan haar bewoners, van jong tot oud, rijk of minder rijk: een bonte verzameling. 

Bewoners die direct zeggen wat zij denken, soms ongeacht of dat slim is of niet. Samen geven wij ons dorp vorm, met ruimte voor iedereen, om te zijn wat je bent of om te worden wat je wilt. Die mix van dromen, idealen en ambities maken ons dorp zo uniek.

Ik ben blij dat wij als OPZ de afgelopen jaren een bijdrage hebben kunnen leveren aan ons mooie dorp. Die bijdrage is onder sterk wisselende omstandigheden tot stand gekomen, maar onveranderd gericht op het algemeen belang van ons dorp en op eerlijke kansen voor iedereen. 

De verkiezing in maart is cruciaal. 

 • Staan wij toe dat ouderen in isolement geraken en vereenzamen of gaan we dat bestrijden?
 • Staan we toe dat onze ouderen niet kunnen doorstromen naar een woning die het beste past bij hun levensfase in de nabijheid van zorg?
 • Staan we toe dat onze jongeren Zandvoort noodgedwongen de rug moeten toekeren of richten we ons erop dat zij hier kunnen blijven en een eerlijke kans krijgen op wonen in Zandvoort? 
 • Staan wij toe dat mensen worden buitengesloten of geven we iedereen de kans om mee te doen?
 • Kiezen we ervoor om opnieuw alle ambtelijke taken en sturing over te dragen aan Haarlem of gaan we voor meer zelf de regie pakken om te bewaren waar Zandvoort uniek in is? 

In zeven speerpunten geeft OPZ antwoord op de grootste uitdagingen waar Zandvoort voor staat: 

 1. Wonen (veel bijbouwen voor onze inwoners van jong tot oud) 
 2. Volksgezondheid (iedereen meedoen en erbij horen)
 3. Duurzaamheid (zonder stijging van de woonlasten)
 4. Verkeer, vervoer en parkeren (goede bereikbaarheid en parkeren naar tevredenheid van onze inwoners en ondernemers)
 5. Ambtelijke fusie met Haarlem. (fusie mag geen doel op zich zijn)
 6. Financiële huishouding (lasten voor inwoners en ondernemers zijn zo laag mogelijk)
 7. Bestuur en ondersteuning (vertrouwen terugwinnen)

Met uw steun gaan wij dat bereiken. Een dorp van ons samen en waar iedereen welkom is. Wij willen bereiken dat het inwoners, ondernemers en belanghebbenden goed gaat. Met uw steun geloven wij erin dat dit lukt. Daar willen wij ons met veel voor enthousiasme inzetten.

Tijdens de algemene ledenvergadering van OPZ op 12 januari is de voorgestelde kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 door de leden goedgekeurd. De kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

 1. Peter Kramer
 2. Belinda Göransson
 3. Patrick Berg
 4. Bruno Bouberg Wilson
 5. Helen Keur
 6. Daniel Wilhelm
 7. Henk van Gameren
 8. Hans Hogendoorn
 9. Bob de Vries
 10. Angelique Schouten
 11. Annet van Schie
 12. Marten Antonides
 13. Wim de Lange
 14. Ans Berg – Bakker
 15. Linda Rubeling – Bos

We zijn verheugd dat de lijst niet alleen kandidaten uit Zandvoort bevat maar ook iemand uit Bentveld. Daarnaast is de achtergrond van de kandidaten zeer divers: onderwijs, ondernemers en mensen die voor de overheid werken, maar ook mensen die vrijwilligerswerk doen in het sociale domein. Verder bevat de lijst een aantal uitstekende en ervaren kandidaten die hun sporen in de Zandvoortse politiek verdiend hebben.

De kandidaten, fractie en bestuur van OPZ