Artikelen door

Schriftelijke vragen

Onderwerp: OPZ over de verloedering van Zandvoort Datum: 09-08-2020 OPZ delen u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Zandvoort, mede dat zij vragen willen stellen aan het College. College en gemeenteraad werken samen aan een aantrekkelijke badplaats. Jammer genoeg moeten […]

Integriteit nieuwe wethouders

De coalitie wil morgen de wethouders, waarvan tot op heden de wethouder van D’66 nog niet bekend is, benoemen zonder voorafgaand een risicoanalyse integriteit te laten uitvoeren. Met verbazing heeft de fractie van OPZ hier kennis van genomen. Het primaire doel van de integriteitstoets of risicoanalyse integriteit is om voorafgaand aan de benoeming te kunnen […]

Motie toegangsweg Circuit Zandvoort

Betreft de motie om de toegangsweg van het circuit voor meerdere evenementen dan de F1 open te stellen, welke in de raadsvergadering van 30 juni 2020 ingediend zal worden. De fractie van OPZ, heeft na kennisname van de notitie van Pot Jonker advocaten, die inhoudelijk in een uitvoerige reactie aan het college weerlegd. Met de […]

Nieuwsbericht 27 mei 2020

Bericht 27 mei 2020. Als vervolg op de bestuurlijke crisis, is gisterenavond (26 mei) tijdens de raadsvergadering door de informateur (Eric van der Burg) geadviseerd om coalitiebesprekingen te starten met het CDA, D66, VVD, GBZ en PvdA. Dit was het resultaat van de gesprekken die hij heeft gevoerd met alle betrokkenen. De informateur heeft de […]

Coalitie bespreking

Als vervolg op de bestuurlijke crisis, is gisterenavond (26 mei) tijdens de raadsvergadering door de informateur (Eric van der Burg) geadviseerd om coalitiebesprekingen te starten met het CDA, D66, VVD, GBZ en PvdA. Dit was het resultaat van de gesprekken die hij heeft gevoerd met alle betrokkenen. De informateur heeft de fractievoorzitter van OPZ in […]

Functie wethouder ter beschikking

Zandvoort, 13 mei 2020. Joop Berendsen heeft zijn functie van wethouder van de Gemeente Zandvoort ter beschikking gesteld. Onderstaand de motivatie van zijn beslissing. De afgelopen week is, door omstandigheden waarop ik nauwelijks tot geen invloed had, voor mij een situatie ontstaan waarin ik niet kan en wil functioneren. Een situatie die zeker niet in […]

OPZ speelt een belangrijke rol in het weer vlottrekken van het dossier Watertorenplein

bron: Zandvoortse Courant (lees origineel artikel) 14 januari 2020 OPZ, VVD en PVV formuleren nieuwe kaders voor herontwikkeling Watertorenplein Bronnen binnen het gemeentebestuur melden dat er mogelijk op korte termijn alsnog overeenstemming zal worden bereikt over de herinrichting van het Watertorenplein. Op initiatief van OPZ, VVD en PVV zijn nieuwe kaders voor een vaststellingsovereenkomst geformuleerd, […]