Artikelen door Henk van Gameren

In woorden kun je niet wonen!

Beste sympathisanten van OPZ (voor alle Zandvoorters) De gevleugelde uitspraak van Jan Schaefer, van 1973 tot 1977 staatssecretaris van stadsvernieuwing op het ministerie op het van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het Kabinet-Den Uyl. ‘In geouwehoer kun je niet wonen’, heeft na bijna 50 jaar nog niets aan betekenis ingeboet. Er wordt te veel ‘geouwehoerd’ […]

AOW niet loskoppelen van minimumloon

Raadsvergadering van: 25 januari 2022. Onderwerp: AOW niet loskoppelen van minimumloon Agendapunt: De gemeenteraad van Zandvoort in vergadering bijeen op 25 januari 2022  Constaterende dat: het regeerakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”, gepresenteerd op 15 december 2021 en onderschreven door VVD, D66, CDA en CU, op blz. 23 vermeldt: “We verhogen het minimumloon […]

De 7 speerpunten

Zandvoort en Bentveld  De 7 speerpunten voor de verkiezingen 2022-2026   Woord vooraf   Beste inwoners van Zandvoort en Bentveld, Wij houden ontzettend veel van ons dorp Zandvoort.  De gemeente Zandvoort is het mooiste dorp van Nederland. Niet alleen door de ligging aan strand, zee en duinen, maar vooral door de mensen die er wonen. […]

Persbericht

Beste inwoners van Zandvoort en Bentveld, Wij houden ontzettend veel van ons dorp Zandvoort.  De gemeente Zandvoort is het mooiste dorp van Nederland. Niet alleen door de ligging aan strand, zee en duinen, maar vooral door de mensen die er wonen. Zandvoort dankt haar ziel aan haar bewoners, van jong tot oud, rijk of minder […]

Woningbouw Entree Zandvoort

Bij de behandeling in de commissie – en raadsvergadering hebben wij de relevante opmerkingen ingebracht.  OPZ heeft echter niet ingestemd met de vaststelling van de stedenbouwkundige visie Entree Zandvoort, ondanks het feit dat ook wij als OPZ van mening zijn dat deze locatie een kwaliteits-impuls nodig heeft. Waarom dan niet voorgestemd? Omdat in deze visie […]

Parkeerbeleid Zandvoort

OPZ heeft tegen het Parkeerbeleid gestemd! Waarom is OPZ te veel om allemaal op te sommen maar in ieder geval omdat: Participatie halfslachtig heeft plaatsgevonden Er geen formele inspraak, maar alleen een enquête is geweest. En Wethouder Verheij er geen gehoor aan wil geven een openbare bijeenkomst te beleggen vóórdat wij tot definitieve besluitvorming overgaan. […]

Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen

Huurders in Zandvoort opgelet: Eenmalige huurverlaging voor huurders met laag inkomen In 2021 kunnen huurders met een laag inkomen en hoge huur een huurverlaging krijgen van hun woningcorporatie. Dit is bij wet geregeld. De woningcorporaties controleren bij de belastingdienst welke huurders op basis van hun inkomen van 2019 recht hebben op een eenmalige huurverlaging. Huurders […]

OPZ gaat niet voor lastenverhoging voor de inwoners van Zandvoort

OPZ gaat niet voor lastenverhoging voor de inwoners van Zandvoort Een voorstel van het college om de lasten voor de inwoners van Zandvoort te verhogen, door de Onroerend zaak belasting en of rioolheffing te verhogen heeft OPZ gisteravond afgewezen. Wat OPZ betreft geen lasten verhoging voor de inwoners van Zandvoort. Een F1 organiseren en stelselmatig […]

Provincie sleept Zandvoort toch voor de rechter om toegangsweg bij circuit

Inspanning van OPZ om dit te voorkomen mag niet baten: Provincie sleept Zandvoort toch voor de rechter om toegangsweg bij circuit PVV, D66, OPZ en GroenLinks wilden dat er geen gemeenschapsgeld werd gestoken in een weg die ook voor commerciële doeleinden zou worden gebruikt. Het stuk asfalt t.b.v. deelnemers F1 en veiligheidsdiensten kostte Zandvoort namelijk […]

Voorstel van OPZ om zomerparkeerregeling uit te breiden met Nieuw Noord, overgenomen!

Het college legde de raad een plan voor om vooruitlopend op een integrale aanpak parkeren voor heel Zandvoort, nog dit jaar de parkeeroverlast in de gebieden Park Duijnwijk, Oud Noord en Zandvoort Zuid (Tranendal) aan te pakken. Het voorstel behelst een tijdelijke zomerparkeerregeling d.m.v. bewonersparkeren ingaande 1 juni 2021. Punt van zorg bij OPZ: Invoering […]